In Nederland lopen diverse kuddes Moeflons. In Nederland slechts in zeer beperkte mate en tot voor kort ook in de vrije wildbaan op de Noord-Veluwe. Daarnaast binnen het raster van het Nationale Park De Hoge Veluwe, het landgoed Hoog Deelen, het Wekeromse Zand en binnen het rastergebied van het landgoed Noorderheide bij Vierhouten. Vereniging De Moeflon zet zich in voor de instandhouding van een duurzame en gezonde moeflon populatie. Onze leden werken samen met faunabeheerders, natuurorganisaties en terreinbeheerders.
In Nederland lopen diverse kuddes. Ze komen onder andere voor op de Veluwe en het natuurgebied De Maashorst. Vereniging De Moeflon zet zich in voor de instandhouding van een duurzame en gezonde moeflon populatie. Onze leden werken samen met faunabeheerders, natuurorganisaties en terreinbeheerders.

Doelstelling

Onze missie

De Vereniging Moeflon is opgericht met als doel de instandhouding van de moeflon in Nederland in brede zin. Dit is gebaseerd op de ervaring dat de moeflon een positieve bijdrage levert aan de begrazing van open vlaktes en een plaats verdient in het landschap omdat het dier in brede kring gewaardeerd wordt om zijn verschijningsvorm.

Onze visie

De vereniging heeft als doelstelling om de moeflon te classificeren als inheems dier op grond van een passende definitie. Door erkenning van de waarde van de moeflon in het Nederlands landschap streeft de vereniging naar het behouden en uitbreiden van de populaties waar dat kan en zinvol is. Daarbij zal samengewerkt worden met alle partijen die een bijdrage willen leveren tot de instandhouding en verspreiding van de moeflon.

De foto’s zijn ter beschikking gesteld door de natuurfotografen: Hans Drijer en Janny Gommans

Campagne Vereniging de Moeflon ‘Doorbreek het taboe’

van strikte bescherming naar verantwoord beheer van de wolvenpopulatie in Nederland

Aan de terugkomst van de wolf naar ons land zitten vele kanten, waarbij de negatieve aspecten steeds meer op de voorgrond komen. Ook onze moeflon moet het zwaar ontgelden. Op het bespreekbaar maken van deze negatieve aspecten rust een groot taboe. Dat willen wij doorbreken. Straks denken we: hadden we maar eerder durven besluiten!

Andere EU-lidstaten hebben hier al een besluit over genomen! In Zweden mogen dit jaar 75 wolven gedood worden. Men vindt dat de jacht noodzakelijk is om de groei van de wolvenpopulatie te vertragen. Dit in navolging van andere EU-lidstaten, zoals Bulgarije, Finland, Duitsland, Italië, Kroatië, Portugal, Roemenië en Slowakije. Deze landen zijn ons een stap voor.

Wij willen het taboe onder de aandacht brengen van de politiek, de media en de Nederlandse bevolking. Met maar één doel: van strikte bescherming naar verantwoord beheer van de wolvenpopulatie in Nederland!

Binnenkort worden er nieuwe coalitieakkoorden gesmeed in de provincies. Het beheer van de wolvenpopulatie moet in de provincies onderdeel worden van de nieuwe coalitieakkoorden. Zonder taboe!

Lees hier alles waar wij voor staan. Schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen of volg ons op social media: Facebook of Twitter. Help mee om onze boodschap te verspreiden.

De Vereniging

De Vereniging De Moeflon is opgericht met als doel de instandhouding en verbetering van het welzijn van de moeflonpopulatie in Nederland en het behartigen van de belangen van degenen die zich bezighouden met het beheer van de moeflonpopulaties. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door een goed beheer, onder andere door het geven van advies, het verzorgen van publicaties, het verstrekken van informatie en voorlichting gericht op de leden en instanies die zich op enigerlei bezighouden met of raakvlakken hebben met moeflons en/of hun biotoop. 

De vereniging verleent diensten aan leden door het verstrekken van een nieuwsbrief en/of het faciliteren van een communicatieplatform, het geven van educatieve voorlichting en het bevorderen van samenwerking tot behoud en beheer van moeflonpopulaties met verwante organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

De inkomsten bestaan uit lidmaatschap contributies, schenkingen en legaten. De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

De Moeflon

Herkennen

De moeflon is een schaap. Kenmerkend is de vacht, die is kort, glad en van roodbruin tot kastanjebruin gekleurd. De vacht hoeft niet geschoren te worden. Bij de buik, hoeven, dijen, maar ook rond de ogen en neus is de vacht wit of witachtig.

Op de foto’s van deze site staan een aantal voorbeelden. De hoeven zijn smal en gespreid. De ogen staan aan de zijkanten van de kop. Op de rug zie je een donkere plek, dat noemt men de zadel. Het mannetje, wordt 120-130 cm lang en 75-80 cm hoog. Het gewicht van het mannetje bedraagt 35-50 kg. Het vrouwtje, de ooi is iets kleiner, 25-40 kg. Ze leven in kuddes. De moeflon is een herkauwer.

De Hoorns

Kenmerkend zijn de hoorns. Ze groeien vanaf de vierde levensmaand. De mannetjes hebben grote hoorns en daaraan kan je ze herkennen.

Vrouwtjes krijgen vaak ook hoorns, maar die blijven klein. De vorm en de lengte is per moeflon verschillend, maar ze kunnen wel 85 cm worden. Bij oudere mannetjes (rammen) kunnen de hoorns tot achter de oren omkrullen. Tijdens de voortplantingstijd, ook wel bronsttijd genoemd van oktober tot november spelen de hoorns bij de rammen een belangrijke rol. De mannetjes vechten om de vrouwtjes en stoten de koppen tegen elkaar. Soms gaan ze op afstand staan rennen naar elkaar toe, springen op het laatste moment omhoog en stoten dan de koppen tegen elkaar.

Verspreiding

De moeflon komt in hoofdzaak voor op bergweiden en hellingbossen. Het is een vluchtdier. Bij gevaar kan het zich verschuilen hoog in de bergen. Wetenschappers stellen dat de moeflon de stamvader is van het tamme schaap.

Van de originele populatie zijn nog beperkte aantallen over op Corsica en Sardinië. Omdat de dieren daar bedreigd worden door diverse oorzaken zijn er beschermingsprogramma’s geïntroduceerd. Van dit oerschaap zijn diverse exemplaren uitgezet in Europa en met succes. De relatief lage aantallen op Corsica staan in schril contrast met de overige aantallen in Europa. De grootste populaties leven in Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Slowakije, Servië, Kroatië, Bulgarije en ook in Frankrijk komen ze voor.In Nederland slechts in zeer beperkte mate en tot voor kort ook in de vrije wildbaan op de Noord-Veluwe. Daarnaast binnen het raster van het Nationale Park De Hoge Veluwe, het landgoed Hoog Deelen, het Wekeromse Zand en binnen het rastergebied van het landgoed Noorderheide bij Vierhouten. In de Achterhoek bevindt zich nog een kudde op een particulier landgoed. In het Natuurpark Lelystad kan men moeflons tegenkomen  die daar zijn ten behoeve van de begrazing. In Duitsland kwamen een aantal jaren geleden relatief grote populaties voor in het wild, zoals op de Lunenburger heide en de Harz. Deze zijn door de predatie van de wolf niet meer aanwezig. In andere delen van Duitsland staan de aantallen onder druk. In 2016 waren en nog ongeveer 8.000 moeflons in Duitsland, maar dit aantal daalt sindsdien gestadig.

Instandhouding

De moeflon is in Nederland ingedeeld als “exoot’ omdat het dier 100 jaar geleden werd geïmporteerd voor de jacht. Dat doel is inmiddels verleden tijd. De moeflon vervult een zeer nuttige functie bij het openhouden van landschappen, zoals heide en stuifzanden.

Er is geen schaapsherder nodig en de beheerskosten zijn laag in verhouding met een kudde inlandse schapen. De moeflon is geen bedreiging voor andere fauna. In het kader van de biodiversiteit en de bewezen toegevoegde waarde is de moeflon gewaardeerd bij het publiek en terreinbeheerders.

De indeling als “exoot” is niet meer actueel. Omdat de moeflon hier honderd jaar is, geen overlast veroorzaakt en een nuttige bijdrage levert, bepleit de vereniging de moeflon te kwalificeren als inheems dier.

Nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Contact

Vereniging De Moeflon  //   KvK nummer: 75854880  //   RSIN: 860421065  //   Fiscaal nummer: 860421065

Lid worden?

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging toegestuurd, waarna
uw aanvraag wordt behandeld. Een lidmaatschap kost 5 euro per jaar,
inclusief een abonnement op de digitale nieuwsbrief. De Vereniging is erkend als Algemeen Nut Beoogde instelling (ANBI). Giften en lidmaatschap zijn aftrekbaar als gift voor de inkomsten of vennootschapsbelasting.

Vragen over het lidmaatschap kunnen worden gestuurd aan leden@verenigingdemoeflon.nl 

Ja, ik vraag het lidmaatschap aan!

    Met de invulling van dit formulier ga ik akkoord met de opslag en verwerking van de door mij ingevulde gegevens.