Brede coalitie pleit in position paper voor beheer van wolven

Een brede coalitie van 25 belanghebbenden heeft het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’ aangeboden aan Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof. De initiatiefnemers van het position paper vinden dat er in elk geval op twee belangrijke punten dringend verandering in het beleid moet komen:

Op de eerste plaats moet de wolvenpopulatie gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade
En daarnaast moet het mogelijk worden nulstandgebieden in te stellen waar wolven verwijderd moeten kunnen worden
In het position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig en realistisch beleid met betrekking tot de wolf te komen. Naar de mening van de ondertekenaars zal dit het maatschappelijke draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. De coalitie pleit niet voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie.

Sinds in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. In 2019 zijn de eerste jongen hier geboren. Inmiddels bevinden zich naar schatting ongeveer dertig wolven in Nederland. Dit is een exponentiële groei van 40% per jaar. Als deze groei zo doorzet, dan zijn er binnenkort al meer dan honderd wolven in Nederland.

Met de toenemende aantallen nemen ook de spanningen toe. De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. De jongen gaan zwerven als ze volwassen worden. Juist deze zwervende wolven richten de meeste schade aan. Wolven maken slachtoffers onder vee, maar ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, pony’s, Schotse Hooglanders, moeflons en schapen.

Het position paper is ondertekend door:

 • De Federatie Particulier Grondbezit
 • LTO
 • Sectorraad Paarden
 • Federatie Vleesvee Nederland
 • Vereniging Gescheperde Schaapskudden
 • De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij
 • Landgoed Middachten
 • Nederlandse CIC-delegatie
 • No Wolves Benelux
 • NOJG
 • Het Nationale Park de Hoge Veluwe
 • Agractie Nederland
 • Landgoed Huis Noorderheide
 • Vereniging de Moeflon
 • Vereniging Het Ree
 • N.S.W. Landgoed De Valouwe
 • Vereniging Speciale Schapenrassen
 • Fokkervereniging voor het ruischaap
 • Landgoed Ampse
 • Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
 • Landgoed Huis Hoog Deelen
 • Vereniging het Nederlands Flevolander Stamboek (NFS
 • Nederland Texelaar Schapenstamboek (NTS)
 • Landgoed Den Alerdinck II
 • Vee & Logistiek Nederland

Vereniging de Moeflon over de wolf

Er leven op dit moment (voorjaar 2023) minstens 40 wolven in Nederland, waarschijnlijk (veel) meer. Inmiddels zijn er al
drie à vier roedels van 5 tot 10 wolven gespot. Deze wolven zijn grotendeels afkomstig uit Duitsland. Hier worden nu ruim
160 roedels gezien. In 20 jaar tijd hebben wolven hun plekje in ons ecosysteem weer geclaimd. De wolvenpopulatie groeit
met ongeveer 30% per jaar. Voor Nederland betekent dit dat:

 • We er rekening mee moeten houden dat er over 3 à 4 jaar meer dan 100 wolven in Nederland zullen zijn
 • De terugkomst van de wolf grote problemen oplevert voor landbouwhuisdieren en dieren die worden ingezet voor
  natuurbeheer, zoals moeflons en schaapskuddes

Belangrijk feit is dat deze problemen worden veroorzaakt door een beperkt aantal wolven, zo’n 5 tot 10 procent van de
populatie. Wij pleiten voor verantwoord beheer van dit beperkt aantal, vaak zwervende wolven. 57% van de Nederlandse
bevolking steunt ons in deze voorgestelde omgang met dit roofdier, 32% is neutraal en slechts 11% is hierop tegen. Dit is
onlangs onderzocht door Zest Marketing in 2022. Download hier het gehele onderzoek. 

Wat vindt de Moeflon Vereniging van de wolf in Nederland?

Het is noodzakelijk om gecontroleerd beheer van de wolf mogelijk te maken. Dit vergroot het maatschappelijke draagvlak
voor de aanwezigheid van de wolf. Het is tijd om tot een afgewogen beleid te komen, waarin ook aandacht is voor de
zorgen van burgers die negatieve gevolgen van de wolf ondervinden. Wij pleiten dus niet voor een wolvenvrij Nederland.
Wij vinden dat er op twee belangrijke punten verandering in beleid moet komen:

▪ Maak gecontroleerd beheer van probleemwolven mogelijk, zowel preventief als in geval van schade
▪ Maak het mogelijk om nulstandgebieden in te stellen, waar wolven verwijderd kunnen worden omdat er in deze regio
geen ruimte voor ze is in de natuur

Ons volledige standpunt leest u hier

 

Vorig bericht
Moeflons houden het gras kort
Volgend bericht
Wolf blijft gemoederen bezighouden – De Hofbar PowNed